Cuộc biểu tình chống cảnh sát bạo động LAN rộng khắp đất nước trong khi nước mỹ bị nhiễm bệnh covid-19. Các chuyên gia y tế cho biết rằng các cuộc biểu tình là đông đúc, nhiều người không đeo mặt nạ, sợ những người nhiễm bệnh không có triệu chứng vô tình lây nhiễm virus cho người khác, gây ra đợt bùng phát thứ hai.