Chả là năm nay cháu thi đại học, học hành cũng không đến nỗi nào mà lại trượt :(( thiếu mất một ít điểm mới khổ chứ (học hành suôn sẻ từ 1-11, không phải khoe nhưng cháu có cũng có 4 cái bằng học sinh giỏi huyện + tỉnh nhưng năm cuối thì đi thi đh bị giám khảo phèo tai, bị thằng đằng sau giật áo, giật quần đòi nhắc bài, vừa làm đã sai rồi cuống hết lên.. ) . Mẹ cháu có đi xem ( gọi hồn 1 cụ lên cháu cũng không biết là cụ nào nữa ) mẹ cháu kể một chút rồi bảo cháu có căn ông Hoàng Mười, sinh giờ quan đi tuần làm bài thi ông cho sai luôn từ câu đầu ( cháu là học sinh chẳng biết gì về căn số chỉ nghe người ta nói nhiều thôi ) thứ 3 tuần tới phải đi trình đồng. Các cô bác anh chị cho cháu hỏi làm thế nào xác định mình có căn số? :(( vào phủ cháu sợ lắm :((. Không biết di trình đồng thế nào đây. Cho cháu lời khuyên với! :((:((:((:((