Em có chuyển phát nhanh cho một công ty trong đó có giấy tờ rất quan trong vậy mà họ lại bảo chỉ nhận được những giấy tờ khác,mà lại ko có cái giấy quan trọng nhất đó.Lúc đi chuyển phát nhanh em ko kê khai bên trong có gì,cứ vậy mà chuyển,H họ bảo ko nhận được em chưa biết phải thế nào để chứng minh là em đã chuyển


Các em giúp em với