Chữ "Tử
"Già mà chết là: Lão Tử.


Đang sống phây phây lăn đùng ra chết là: Mạnh Tử.


Mập quá đứt gân máu chết là: Khổng Tử.


Không nhà, lạnh quá, chết đầu đường xó chợ là: Hàn Mạc Tử.


Chết sông, chết chìm là: Giang Tử.


Chết được chôn cất tử tế là: Chu Tử.


Chết lang thang lếch thếch ngòai đường là: Du Tử Lê.


Băng qua đường bị xe cán chết là: Tử Lộ.


Lượm bom đạn về chơi, nổ chết là: Nghịch Tử.


Chết chém thành nhiều khúc là: Phân Tử.


Chết mà không hề hấn gì (nguyên vẹn) là: Nguyên Tử.


Máy móc trong nhà hư, thò tay vào sửa, bị giật chết gọi là: Điện Tử.


Bị vợ đánh chết là: Nhừ Tử.


Phong hàn (trúng gió) mà chết là: Cảm Tử.


Chấy rận nhiều quá, hút máu chết là: Chí Tử.


Đi lính mà chết gọi là: Quân Tử.


Thi hành công vụ mà chết là: Công Tử.


Cỡi ngựa té chết là: Mã Tử.


Đang đi ngòai đồng bị sét đánh chết là: Thiên Tử.


Bị chặt tan nát chết là: Thái Tử.


Vua chết là: Hòang Tử.


Chết giùm người khác là: Thế Tử.


Đi rừng bị cọp vồ chết là: Lâm Tử.


Lụy tình mà tự tử chết là: Ái Tử.


Chết lãng xẹt là: Lãng Tử.


Học giỏi quá, siêng quá mà chết là: Tài Tử.


Nhỏ con mà chết là: Tiểu Tử.


Cha chết là: Phụ Tử.


Mẹ chết là: Mẫu Tử.


Con trai chết là: Nam Tử.


Con gái chết là: Xử Tử.


Em trai chết là: Đệ Tử.


Thầy chùa chết là: Sư Tử.


Các thầy giáo hùa nhau chết cùng một lượt là: Chử Đồng Tử.


Trượt thảm nhà chết là: Thảm Tử.


Bị chó cắn chết là: Cẩu Tử.


Vua ra lệnh chém quan là: Thần Tử..


Và các bà vợ vua chết trong cung điện là: Tử Cung


Ðang lạy, lăn đùng ra chết là: tử tế


(Khong biet Tac Gia )