Nhà mình ơi, có ai có số điện thoại của mehainhoc ko? cho mình xin với, lâu lắm rồi nên mình làm mất số rồi. cảm ơn cả nha.f