Em rất mệt mỏi với công việc hiện tại,em làm ở cơ quan nhà nước,tiếng là nhàn mà vất vả vô cùng.Có những lúc bị sai rất vô lý.Công việc em làm một tuần phải lên trung tâm lấy bìa đỏ theo nhu cầu của khách.Một tuần 2 lần đã là quá vất vả với em,mùa hè nóng nôi sáng ra em phải đi chợ ( bọn họ ép em không ăn cũng phải hầu họ) xong rồi lại phi xem chục cây số lên chi nhánh chính tìm bìa đỏ.Sau đó lại lóc cóc về đến giờ thì phải nấu ăn cho họ.Đi lấy bìa đỏ tốn tiền xăng nhưng cũng chả có tiền phụ cấp gì đâu,tiền lương bỏ ra.Vậy mà những hôm như thế này ông xếp không biết điều lại bắt em tuần 3 lần đi,thật vô lý.Em nói thật đi về vất vả nóng nôi lại phải nấu cơm cho họ là quá sức em,đã thế em ko ăn đi về đến chiều họ bỉ ổi đến mức để đồ ăn thừa bắt em dọn bát đĩa.Nhiều lần như thế rồi em ko biết phải làm gì,em rất bức xúc.Họ không biết điều một chút nào ,hiện tại em bị đày đọa đã gầy còn gầy hơn nhưng họ chả có tình người.Em thật thấy sai lầm khi chuyển về chỗ này làm.