Chuyện của con bạn em mọi người ạ. Em mà nghe mà tức hộ cho nó.


Chuyện là ba chồng của bạn em nói đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện rất bình thường. Ví dụ mà chồng của con có đi chơi vs bạn bè, say vui quá lỡ ngủ vs gái 1 đêm cũng đc ko sao hết. Có thể tha thứ được chứ đàn bà mà như vậy là không đc. Chồng nói gì vợ cũng phải nghe, còn vợ mà nói chuyện cãi tay đôi với chồng thì chồng có quyền đánh, ba chồng của bạn em nói với bạn em vậy các mẹ nghĩ sao?