Em mang bầu hơn 8 tháng, cưới nhau được 4 tháng, bị đánh lần thứ 4.


Em muốn từ bỏ tất cả mọi thứ các mom ạ.


Nhìn người ngoài họ được sống trong hạnh phúc, tại sao em lại không cơ chứ?