Đã có ai từng gặp cái cảnh đang chạy xe bị một kẻ nhổ cái "toẹt" ngay trước mũi xe mình chưa nhỉ? Cảm giác thế nào vậy ha..???. Sẽ cười nhẹ cho qua và nghĩ "bình thường thôi,..ốiiiiiii xìiiiii... ở VN mà, đầy rẫy!"


Mình là mình bị cái máu nổi cơn lên muốn cho hắn một đá. Không đá được thì mình đi tới thả cho hắn một câu "anh có duyên lắm!"


Thiệt cái tình, thà như bất chợt "có nhu cầu" cần kíp, bạn tắp vào lề, vội đến mức không dừng được thì cũng tà tà áp vào trong lề rồi hãy... "làm gì đó thì làm" để người đi sau có thể đoán ra ý đồ kịp mà né.


Đằng này, nhằm giữa đường, đang đi ngon chớn mà làm một cái "phù". Thật gớm không thể tả. Dù là mình chưa bị trúng nhưng chứng kiến cảnh đó rất nhiều lần rồi. Mỗi lần như vậy tức muốn nổ đom đóm mắt, họ nhổ ngay vào mặt mình như thế, vừa gớm vừa vô văn hóa cực kỳ.


Một việc nhỏ như vậy thôi mà nhiều người không có ý thức gì hết, làm sao văn minh được đây ta?!