Mình thấy webtretho có khá là nhiều thành viên nhưng hình như hoạt động không được mạnh lắm thì phải


Ngày nào mình cũng lên tim kiếm thông tin, đọc báo và bán hàng nữa, cơ mà buôn bán ế ẩm lắm, phải chăng ít người mua sắm trên này????????????????????


Bạn thấy thế nào, chủ yếu bạn lên page làm gì:-?:-?:-?:-?:-?