Nhiều lúc dư luận và mũi tên cứ chĩ vào các chị em phụ nữ. Ức. Ở bên kia có bạn bảo ghê tởm người phụ nữ ấy thế 1 người đàn ông mà thế thì thế nào nhỉ :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: