Hjhj.biết web đã lâu nhưng nay mới lập tài khoản vào nc với m.n. Xin phép m.n cho mh đc tào lao tý.