* Thói quen 1 :
Có thái độ sống tích cực
-
có trách nhiệm với bản thân


* Thói quen 2 :
Biết định hướng tương lai
-
Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của mình trong cuộc sống


* Thói quen 3:
Việc hôm nay không để ngày mai
-
Phải biết ưu tiên điều gì quan trọng thì làm trước


* Thói quen 4:
Tư duy cùng thắng
-
Tập có thái độ không mong ai thua cuộc


* Thói quen 5 :
Biết lắng nghe để thấu hiểu và để được thấu hiểu
-
Phải biết lắng nghe một cách chân thành


* Thói quen 6 :
Có tinh thần hợp tác
-
Hợp lực làm việc để đạt hiệu quả cao nhất


* Thói quen 7 :
Biết rèn luyện và phát triển các kỹ năng
-
Hãy học hỏi để bản thân mình luôn hướng về phía trước và mới mẻ


--------------------