Có mẹ nào như mình không vào chia sẻ đi. Dạo này, cứ hay miên man về kỷ niệm sinh viên, nghĩ lại cái thời mà có người theo đuổi, lạng mạn, học bài xong về ăn

rồi đi chơi, được tán tỉnh , hẹn hò, thấy rạo rực khó tả,