Hôm nay đi loăng quăng cùng đứa bạn, mua ô mai bà thu ở bà triệu. Ròi mình kịp thanh toán cái voucher còn hnay là hết hạn. Kinh tế ảm đảm, nên anh chủ hiệu tóc cầm cái voucher dạy trang điểm 8 buổi của mình với khuôn mặt rứt ưu sầu.


Mai chuyển nhà.


Mình ko bik đặt tiêu đề topic kiểu gì cho nó có vẻ tâm trạng hay loãng moạng. Thôi cứ thật như đếm... từng ngày của tuôi. Lập topic để dông dài viết nhật ký, chớ giờ hok cóa chiện j hết trơn :D Và còn để thỉnh thoảng tự nhắc nhở, chả hô khẩu hiệu ùng oàng nứa. Ban ngày thiếu ngủ mặt xấu như ma, đến đêm nhờ bức xạ máy tính mặt lại như xinh ra :)) . Ngủ thoai. Chúc mọi người giấc ngủ say.