Có mẹ nào ở Hà Nội biết về vụ này không ? Xem mà sợ quá


http://thenew24h.net/giai-cuu-be-4-tuoi-ngoi-tren-lan-can-tang-12-khu-do-thi-van-khe-ha-dong.html