Một tuần vừa rồi mình tâm sự khá nhiều bạn trẻ, các bạn điều than chán với công việc hiện tại nhưng sợ chưa đủ năng lực chưa kiếm được môi trường mới được mức lương, sợ thất nghiệp, sợ thay đổi phải giao tiếp lại với những con người mới, cộng sự mới...


Haiz....Mình không phải than thở cho bản thân, mà đó là tiếng thở dài khi mình nhận ra các bạn trẻ hiện tại bị lười, bị quá nhiều nổi lo sợ...


Thật ra cuộc sống nếu nhìn sự việc một cách tích cực bạn sẽ thấy được mỗi sự thay đổi là cơ hội


Hãy ngừng than thưở yêu thương bản thân & cố gắng phấn đấu vì cuộc sống


Dám thử thách & chấp nhận những thử thách mà bản thân phải đương đầu


Biết nhiều cũng tốt,ít cũng không sao , miễn biết mình cần làm gì với những thứ đã biết & học thêm gì với những thứ chưa biết


Mình qua cái tuổi 30, cũng qua giai đoạn gọi là khủng hoảng tuổi mới lớn,mình giác ngộ đuộc buông bỏ, học hỏi được cách đón nhận mất mát & học hỏi được cách sống bình tâm trước lũ nên mình cũng hy vọng các bạn trẻ hãy thật sự thật sự cố gắng để có những trải nghiệm tốt nhất


Và luôn luôn đứng lên ta đây chấp nhận thách thức nhé