Trường đại học luật Tp. Hồ Chí Minh đang tuyển dụng giảng viên cho các bạn mới tốt nghiệp hoặc bạn nào có mong muốn. Tham khảo thông tin trên website Trường:


http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php…