Hiện tại mình muốn tìm một công ty để đóng nhờ bảo hiểm xã hội do công ty mình không hỗ trợ đóng bảo hiểm cho nhân viên. Mọi người ai biết chỉ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn.