Thuế thu nhập Doanh nghiệp là một trong những loại thuế bắt buộc phải nộp đối với Công ty sản xuất, kinh doanh buôn bán.


Vì sao cần phải có thuế thu nhập doanh nghiệpThuế thu nhập Tổ chức xuất hiện hết sức sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay với các nước phát triển, thuế thu nhập Doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập. Mức thuế cao hay thấp áp dụng cho các chủ thể thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập Tổ chức là khác nhau, điều đó phụ thuộc vào quan điểm điều tiết thu nhập và mục đích đặt ra trong phân phối thu nhập của từng đất nước trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Thuế thu nhập doanh nghiệp ra đời bắt nguồn từ các nguyên nhân chủ yếu sau:


- Thuế thu nhập Công ty ra đời bắt nguồn từ yêu cầu thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội.


- Sự ra đời của thuế thu nhập Công ty xuất phát từ yêu cầu tài chính của Nhà nước.


Loading interface...


Vai trò của thuế thu nhập Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngThuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các Công ty.


Thuế thu nhập Công ty là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội.


trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước bạn, tất cả các thành phần kinh tế đều có quyền tự do bán hàng và bình đẳng trên cơ sở pháp luật. Các Tổ chức với số lao động có tay nghề cao, năng lực tài chính lớn thì Tổ chức đó sẽ có ưu thế và có cơ hội để nhận được thu nhập cao; ngược lại các công ty ở năng lực tài chính, số lao động bị hạn chế sẽ nhận được thu nhập thấp, thậm chí không có thu nhập. Ðể hạn chế nhược điểm đó, Nhà nước sử dụng thuế thu nhập Tổ chức làm công cụ điều tiết thu nhập của các chủ thể có thu nhập cao, đảm bảo nhu cầu đóng góp của các chủ thể kinh doanh vào ngân sách Nhà nước được công bằng, hợp lý.


Thuế thu nhập doanh nghiệp là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nướcPhạm vi áp dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp rất rộng, gồm cá nhân, nhóm kinh doanh, hộ cá thể và các tổ chức kinh tế có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có phát sinh lợi nhuận. Nền kinh tế thị trường nước ta ngày càng phát triển và ổn định, tăng trưởng kinh tế được giữ vững ngày càng cao, các chủ thể hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận thì khả năng huy động nguồn tài chính cho ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng dồi dào.


Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển theo chiều hướng kế hoạch, chiến lược, phát triển toàn diện của Nhà nước.


Nhà nước ưu đãi, khuyến khích đối với các chủ thể đầu tư, kinh doanh vào những ngành, lĩnh vực và những vùng, miền mà Nhà nước có chiến lược ưu tiên phát triển trong từng giai đoạn nhất định.


Thuế thu nhập doanh nghiệp còn là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc thực hiện chứng năng điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ phát triển kinh tế nhất định.


Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam, song để phát huy một cách có hiệu quả vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta cần phải xem xét nó dưới nhiều khía cạnh, kể cả những kinh nghiệm xử lý của nước ngoài.


Đọc thêm tại đây: https://blog.bizbooks.vn/kien-thuc-doanh-nghiep/tai-chinh-doanh-nghiep/