Vừa Phỏng vấn PNJ các bạn ạ, có kinh nghiệm đáp ứng mọi tiêu chí mà vẫn không đạt. Ai cùng hoàn cảnh chia sẻ đi ạ