Em tính học tiếng Anh để hỗ trợ thêm cho công việc nhưng không biết nên học ở đâu. Chị em nào biết trung tâm tiếng Anh nào ở Đà Nẵng uy tín chỉ em với.


Cảm ơn chị em nhiều