Mình mới chuyển qua làm bộ phận nhân sự, được giao tuyển dụng một số vị trí cho cơ quan. Đã tự tìm hiểu và có đăng tin tuyển dụng nhưng vẫn chưa tuyển được.


Các bạn có kinh nghiệm tư vẫn giúp mình làm thế nào để có thể tuyển dụng được nhân sự phù hợp không.


Cảm ơn các bạn


Gởi từ ứng dụng Webtretho của gauluoi