Mình đang làm nhân viên 1 công ty nước ngoài, thời gian làm hành chính và khá rảnh rỗi, mình có kinh nghiệm làm excel, làm sổ sách giấy tờ kế toán, có bạn nào có công việc làm thêm kế toán hay sổ sách giấy tờ gì, biết và cần người làm chung giới thiệu mình với ạ! Mình cảm ơn. Mình ở khu vực Từ Sơn, Yên Viên , Gia Lâm