Các chị các mẹ ơi em mới sanh con 3 tháng nhưng chồng lại bài bạc rượu chè, em mới li dị chồng rồi nhưng không có kinh tế để nuôi con, các mẹ bày em cách kiếm tiền với..