tình hình là mình làm công ty cũ nghỉ làm 1 năm rồi. giờ bắt đầu có bầu. muốn đóng cái bảo hiểm để được hưởng cái chế độ thai sản cho bé, có bạn nào công ty dễ ít nhân viên không cho mình đóng nhờ với


:x:x