Đi đăng bài tuyển dụng, các bạn gửi cv hẹn đến để sếp phỏng vấn nhưng đều ko đến.