Các bạn nào có nhu cầu lựa chọn dịch vụ bảo vệ cho cty hoặc bảo vệ riêng thì lưu ý Cty TNHH DV Bảo vệ Xuân Đại Thắng. Cái cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, lúc cắt hợp đồng mới lò ra cái sự ngang ngược. Vì cty mình không muốn dính dáng tới cty này nữa nên chấp nhận mất tiền oan cho nó. Cty này tại Trảng Bom - Biên Hòa. Trước đây nó nằm ở Tây Ninh.