Mình nói ra đây để những ai đang có ý định tìm việc thì đừng dại nhảy vào khách sạn Gemma. Chủ tệ lắm, coi đồng tiền còn to hơn cái chi. Nhân viên mà nghỉ là trừ đủ thứ khoản, giở đủ thứ trò không có trong quy chế. Lương không trả người lao động. Ỷ quen biết ưng nói chi nói. Nhân viên làm cả năm, xin nghỉ báo trước theo quy định, tự nhiên đi truy thu tiền bảo hiểm xã hội. Lương ba cọc ba đồng chứ có phải nhìu nhặng gì, ăn trên đầu trên cổ người ta, ăn k sợ quả báo các mẹ ạ. Có mẹ nào rành chỉ dùm e thủ tục kiện tụng như răng, e đi hầu với, chứ tội cho những người sau quá.Em không tin không có công lý ở đây các mẹ ạ