Mình ra trường được 2 năm, làm việc cũng nhiều nơi trải qua kha khá những vấn đề từ công việc, gia đình, tình cảm. Và bây giờ mình nhân ra công việc chính là thứ khiến mình suy nghĩ nhiều.


Áp lực, căng thẳng, nhiều chuyện xảy ra khiến một ngày ngoài giờ ngủ ra thì khi nào mình cũng quẩn quanh trong những suy nghĩ ấy.


Công việc của bạn hôm nay như thế nào, hay chia sẻ cùng nhau nhé?