Có ai làm Giao dịch viên của Ecpay chưa ạ? Chia sẻ cho e xin kinh nghiệm và công việc với ạ?