Hiện tại mình cũng già rồi(30 nồi bánh), lại muốn học văn bằng hai ngành tiếng anh, ngày xưa cũng mê nhưng bỏ quá lâu rổi, quên sạch. có mẹ nào biết chổ nào ở thành phố học chất lượng không ạ? Có ở bình dương càng tốt, tại mình đang ở bình dương.