Mọi người ơi cho e hỏi làm việc ở đại sứ quán thì cần có bằng đại học gì ạ?? Đại sứ quán tại nước ngoài và trong nước thì đều có yêu cầu giống nhau ạ??