Sáng đi làm, trưa ăn cơm, tối về lại lo mai ăn cái gì cho tiết kiệm. Có ai hay lo vậy không, chứ ăn quán hàng riết chán các bợn ơi.


Có khi chịu khó làm như này lại tiết kiệm!!!!