Có bác nào có kinh nghiệm, cho e xin chút review về công việc kế toán, chế độ, môi trường bên euro window holding?