Mình rất thích đầu tư kiếm thêm tiền, không biết cha mẹ nào cùng sở thích không!