Các bạn ơi cho mình hỏi thăm là có bạn nào đã hoặc đang làm tại công ty nội thất ChiLai chưa? Mức lương ở đó như thế nào? Công việc có ổn định không? Mình nhận được điện thoại mời đến công ty tìm hiểu công việc 3 ngày, nếu mình thấy thích hợp thì công ty mới mời phỏng vấn. Mình có nên làm tại đây không?