Hi mọi người


Em đang bị công ty chuyển sang bộ phận kế hoạch của công ty,nhưng em chưa hề có kinh nghiệm mảng này


Anh chị nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em kỹ năng chi tiết nhé


Thanks