chẳng là e có chuyện như thế này ạ.


gia đình e đang định chạy cho e công chức, lúc đầu người ta bắt nộp một số tiền, có giấy biên nhận và đi làm luôn gọi là che mắt thiên hạ, lương 85% cơ bản, sau khi nhận giấy quyết định đi làm chính thức trả nốt số tiền.


e xin các anh chị chỉ giáo giúp e, là khi mình viết cái giấy biên nhận như thế nào cho tốt, để không bị tiền mất tật mang ạ, hichic