mình muốn hỏi chỗ nào cầm latop mà không bị luộc link kiện bạn nào biết làm ơn giúp mình với.Thanks all