Chào mọi người, em là sinh viên mới ra trường, hiện đang làm bên nhân sự, mảng tuyển dụng. Mà khổ là em tuyển từ tháng 4 đến nay mà không thể tuyển nổi 1 nhân viên kinh doanh, trong khi Công ty chỉ có yêu cầu tuyển 2 người thôi. Sếp em bảo là đăng tin, dùng dịch vụ cũng được nhưng phải đảm bảo được chất lượng ứng viên, mà em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển người lắm nên cũng không biết dùng dịch vụ của bên nào thì tốt và đảm bảo là em có được nhân viên đi làm. Mọi người giúp em với, chứ giờ mà em không tuyển được nữa thì không biết sao nữa :(((