Tình hình là em chuẩn bị nộp hồ sơ thi cao học. Trong thông báo tuyển sinh e thấy có ghi:


"Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:


...........


d) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận."


Em hiện tại đã thi TOEIC và có phiếu điểm(đủ để miễn thi). Em xin hỏi nếu nộp bản sao phiếu điểm có được miễn thi không ạ? Vì em đi làm chứng chỉ thì chị lễ tân bảo phiếu điểm với chứng chỉ có giá trị tương đương, rồi nói là nếu cần muốn làm chứng chỉ thì bên IIG sẽ làm bản sao gửi trực tiếp cho trường mình nộp hồ sơ thi(đại loại là nói kiểu ngta k muốn làm chứng chỉ cho e ý ạ, có làm cũng chỉ làm bản sao gửi thẳng cho trường thôi). Em chả hiểu sao luôn, e cần bản sao để nộp cùng hồ sơ chứ gửi trực tiếp cho trường làm sao được ạ? Nhà trường có biết e là ai đâu mà nhận lẻ tẻ kiểu như vậy?


Có ai có kinh nghiệm làm hồ sơ cao học mà miễn thi ngoại ngữ không ạ? Chỉ e với!:(