Mọi người không nên đi làm ở đây đâu


nhiều nơi tuyển sale nên ĐỪNG LÀM Ở APAX ENGLISH


- Giờ làm lúc phỏng vấn thì nói là 10h sáng đến 7h tối nghỉ trưa 12h-13h30


nhưng thực tế . đi làm từ 9r sáng đến tận 9-10 giờ đêm mới được về


lấy mất mỗi ngày 30p buổi sáng và 30p nghỉ trưa của nhân viên để họp . ( tại sao k họp vào giờ làm ? )


- khi phỏng vấn thì nói làm 3- chủ nhật nghỉ thứ 2 nhưng có nhũng ngày thứ 2 vẫn phải đi làm lương không được tăng . giờ nghỉ lệch với tất cả mọi người . vì chủ nhật không được nghỉ mà nghỉ thứ 2


VẤN ĐỀ GIỜ GIẤC CŨNG NHƯ NGHỈ NGƠI LÀ MỘT VẤN DỀ CỰC KÌ ĐÁNG NÓI ĐẾN Ở ĐÂY


LÀM THÊM GIỜ BẠN KHÔNG CÓ LƯƠNG TĂNG CA ĐÂU


MỌI THỨ NHƯ LÀ SỰ BẮT BUỘC PHẢI LÀM ĐẾN 8-10 GIỜ TỐI Ý .


DÃ MAN LẮM


- Không hỗ trợ ăn trưa


- Phải đi thực tế thị trường lấy data không hỗ rợ xăng xe cũng như gửi xe ( gửi xe thì làm mãi chưa có vé )


- Ngồi gọi data lạnh không hiệu quả nhưng chỉ tiêu gọi từ 60-100 cuôc khách phải trả lời mới được châó nhận không thì gọi lúc nào đủ số cuộc gọi mới được về


- Nương cơ bản là 5tr nhưng thử việc là 4tr2 ( gần như đều làm chỉ đến tháng t2 là bỏ nên lương cứng 5tr không có giá trị )


- Lương doanh thu thì phải sau khi thử việc xong 2 tháng mới được nhận không bao nhiêu


- mình viết ra đẻ có bạn nào tham khảo trước khi có ý đinh ứng tuyển và đi làm