Co gì lien hệ zalo mình: 0775082678 sẽ trao đổi thêm khi bn nao muôn hoc chung nhen. Vì 1 lop khoang 3-4 ban thôi