Kinh doanh buôn bán mà gặp trộm cướp cũng khổ, nhưng trong hoàn cảnh này cũng éo le cho người phụ nữ sắp lên làm mẹ này quá các mẹ ạ