Có mẹ/ chị nào rành luật lao động hay làm bên Công Đoàn giúp em với ạ!


Vấn đề của em là: em là một trong số những nhân viên mắc lỗi và gây ra Claim khá lớn với khách hàng, nhưng em chỉ là 1 mắt xích nhỏ trong cái dây truyền sai sót ấy. Bây giờ sếp mới muốn ép em nghỉ việc và đổ mọi trách nhiệm cho em. Ông ý lôi đủ thứ như cắt lương hay bắt em đền bù thiệt hại ra để dọa em, nói hội đồng quản trị họp và ra quyết định cho em thôi việc, nhưng muốn em tự viết đơn thay vì ra quyết định đuổi. Em biết là mình thấp cổ bé họng, không có chỗ dựa, cty lại chưa có tổ chức công đoàn, cho nên ông í cố tình lôi em ra để làm kẻ chịu trận. Em xin khẳng định rằng em có lỗi nhưng không lớn và không trực tiếp gây ra thiệt hại cho cty, nếu theo quy định của cty, tội của em chỉ đáng bị kỷ luật hay cắt thưởng. Bây giờ ông í bắt em nghỉ việc ngay lập tức, em thấy bất công và không thỏa đáng, vì theo quy định cty thì phải báo trước cho em 30 ngày trước khi nghỉ việc kể từ khi ra quyết định. Nhưng ông í cứ lôi các thứ ra đe dọa em, cắt bảo hiểm, không trả lương tháng 6, nói cty có quyền xa thải ngay lập tức trong khi quyết định ông ấy soạn không có chữ ký chủ tịch HDQT và cũng sai sự thật (nói em trực tiếp gây ra claim thiệt hại cho cty), viết sa thải em theo quy định công ty nhưng lại ép em nghỉ ngay lập tức.


Mẹ/ chị nào rành về vấn đề này tư vấn giúp em với, giúp em đòi lại công bằng với!


Em xin cảm ơn!