Em là sinh viên, muốn kinh doanh online 1 thứ j đó mà chưa tìm ra sản phẩm hay. Mẹ nào có ý tưởng hay gợi ý cho em với. Em cảm ơn!