<>Có chế nào từng học hát bên Seami chưa vậy? Có thể cho em xin ý kiến được không? Em dự định kiếm khóa học hát, nghe bảo bên Seami cũng được nhưng có thật sự được không nhỉ?