Dưới đây là cách thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các phương thức thanh toán bạn sử dụng cho các giao dịch mua trên Google Play giúp ACE gặp khó khăn trong vấn đề này.


Thêm phương thức thanh toán


1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.


2. Nhấn vào Menu Menu và sau đó Tài khoản và sau đó Thêm phương thức thanh toán mới.


3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.


Phương thức thanh toán mới sẽ được thêm vào tài khoản Google của bạn. Hiện nay Google Play cho thanh toán qua:


- Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ


- Số dư trên Google Pay


- Thanh toán qua điện thoại di động


- Số dư Google Play và thẻ quà tặng Google Play


- PayPal


- Qua Ví điện tử VTC Pay


Loading interface...Xóa phương thức thanh toán


1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.


2. Nhấn vào Menu Menu và sau đó Tài khoản


3. Nhấn vào Phương thức thanh toán và sau đó Cài đặt thanh toán khác.


4. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào pay.google.com.


5. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào Menu Menu và sau đó Phương thức thanh toán.


6. Ở dưới phương thức thanh toán bạn muốn xóa, hãy nhấn vào Xóa và sau đó Xóa.


7. Phương thức thanh toán sẽ bị xóa khỏi tài khoản Google của bạn.


Chỉnh sửa phương thức thanh toán


1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.


2. Nhấn vào Menu Menuvà sau đó Tài khoản.


3. Nhấn vào Phương thức thanh toán và sau đó Cài đặt thanh toán khác.


4. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào pay.google.com.


5. Trong trình duyệt của bạn, nhấn vào Menu Menu và sau đó Phương thức thanh toán.


6. Ở dưới phương thức thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa, nhấn vào Chỉnh sửa.


7. Thực hiện cập nhật của bạn và nhấn vào Cập nhật.


Thay đổi phương thức thanh toán trong khi mua


1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.


2. Truy cập trang chi tiết của một mặt hàng phải trả phí.


3. Nhấn vào giá và xem xét quyền ứng dụng.


4. Bên cạnh giá, hãy nhấn vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống và sau đó Phương thức thanh toán.


5. Chọn từ một trong số các phương thức thanh toán hiện có hoặc thêm một phương thức mới.


6. Hoàn tất giao dịch mua.


Lưu ý: Nếu bạn thêm một phương thức thanh toán trong khi mua, phương thức này sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.