Thông thường chúng ta chỉ nhớ đến những ánh hào quang, thành tích tốt đẹp của bản thân mà nhanh chóng quên những thất bại trong quá khứ. Trong đầu tư cũng vậy, nhà đầu tư sẽ không muốn nhớ về những cổ phiếu từng gây ra thua lỗ mà lại chọn lọc ghi nhớ về những mã chứng khoán khoán có nhiều lợi nhuận, nhằm thỏa mãn thành tựu của chính mình.

Điều này nếu xảy ra thường xuyên sẽ khiến nhà đầu tư mất hẳn những danh mục đầu tư thất bại và rồi họ có thể đưa ra các quyết định sai lầm. Cho nên với vấn đề về trí nhớ chọn lọc, nhà đầu tư sau mỗi giao dịch dù lời hãy lỗ cũng nên ghi nhận kết quả đã đạt được và chép lại cẩn thận các danh mục chứng khoán từng tham gia.